18850103 - Från sjön.

Från sjön. Skonerten Tjelvar, kapt. Sandström, anlände hit i måndags med saltlast.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.