18850103 - Julafton

Julafton firades ombord å Vanadis i Kalkutta af prinsarne Oscar och Carl hvilken sistnämde ett par dagar förut inträffat derstädes.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.