18850103 - Till generaldirektör

Till generaldirektör för fångvårdsstyrelsen är polismästaren Granström förordnad.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.