18850103 - Så kallad rösträtt.

Så kallad rösträtt. Vid bestämmandet af hundskatten för nästa år i en socken af Kalmar län talade en för, men omkring 30 mot nämde skatt. Vid omröstningen visade sig, det denne ene på grund af medhafd fullmakt från en jorddrott förfogade öfver fyra gånger få många röster som de öfrige trettio dannemänne; hans mening segrade, berättaf D. N.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.