18850103 - Till enkorna och barnen

Till enkorna och barnen efter de med ångaren Patriot forolyckade har insamlats 33,272 kr. hvaraf Sydsvenska ångfartygsbolaget bidragit med 12,000 kronor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.