Gotlands nationalbeväring.

Till bataljonsområdesbefälhafvare hafva utnämts major Carlstedt för norra bataljonsområdet och major Cronstedt för det södra.
Till kompaniområdesbefälhafvare hafva utnämts kaptenerna Ternstedt för Visby område, Arnelius för Roma, Ericsson för Tingstäde, Norén för Lärbro, Lange för Hemse och Vennemo för Hafdhems kompaniområde.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 8 December 1886.
N:r 96. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.