Valls pastorat sökes af kyrkoherdarne M. Kolmodin i Alskog, E. F. Berglund i Östergarn, P. R. Kullin i Vamlingbo och E. Kahl i Vänge samt v. pastor A. Ahlander i Klinte och stadsmissionären N. A. Youngberg.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 8 December 1886.
N:r 96. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.