På förslag till Valls pastorat har uppförts kyrkoherden i Alskog M. Kolmodin i första rummet, kyrkoherden i Östergarn E. F. Berglund i andra och kyrkoherden i Vamlingbo P. R. Kullin i tredje rummet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 December 1886.
N:r 98. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.