Breflåda.

Till "Flere nyfiknel" Vi ha inbemtat, att Kryddgränden är belägen emellan fabrikören Hellgrens och vinhandlaren Johanssons boningshus.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.