Ett döende yrke.

Tenngjuteriåldermannen och siste tenngjutaren i Stockholm N. A. Santesson har aflidit 78 år gammal. De fleste af den aflidnes gjutformar ha hamnat i Nordiska museet.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.