F. bankdirektören Åström

torde möjligen, att döma åtminstone af ett oss förevisadt bref till en här bosatt affärsman från en bekant i Chicago i Nordamerika, för närvarande befinna sig i nämde stad. Enligt brefskrifvarens utsago tycktes hr Å. der röra sig mod rätt mycket penningar.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.