Magistraten

har kungjort, att den rådmanstjenst vid Rådstufvurätten och Magistruten härstädes är ledig till ansökning inom 56 dagar från den 28 sistl. januari.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.