Strandning.

Tyske ångaren Franz, kapt. Hern, kom från Oxelösund och distinerad till Frista med hafrelast, strandade i lördags morse utanför Frista. Sedan bergningsångare Belos kapt. Edling, anländt och lossat en del af lasten, kom ångaren flott, och, efter att af dykaren vid undersökningen befunnits oskadad, mtogs åter det lossade samt fortsattes resan.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.