Dödsfall.

Åter har döden gjort en skörd bland de män som fått en sådan plats i samhället att de synas och icka kunna försvinna utan att den stora allmänheten märker tomrummet. Posttidningens redaktör Edvard Bäckström slutade i fredags eftermiddag vid 44 års ålder ett lif, som under de sista åren varit förbittradt af sjuklighet, men dessförinnan uppfyldt af frisk och glad verksamhet, främst inom diktens område.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.