Liqvidsanmaningar.

Hvar och en, som vet sig häfta i skuld till auktionskammaren för gjorda inrop (nyligen eller för längre tid sedan till betalning förfallna), anmnas härigenom ytterligare och allvarligen om skyndsam liqviduppgörelse.Auktionskammaren hotar icke med att vidtaga några tvångsåtgärder, ty på sådana torde hvarje betalningsuraktlåtare kunna vara beredd, hon vädjar blott till den restskyldiges rättskänsla, under förhoppning att denna skall vara en nog kraftig pådrifvare.
Visby den 10 Febr. 1886.
Edvard Ringbom.
Auktionskammarens föreståndare.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.