Posttidningen.

Kanslisekreteraren Strandberg uttog i lördags tillståndsbevis att utgifva Post- och Inrikes Tidningar. Man förmodar dock, att han blott tills vidare kommer att fungera som redaktör och arr C. D. af Wirsén sedermera kommer att utses till tidningens utgifvare.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.