Resande.

Från Stockholm med Klintehamn i dag: landsh. Polgnant, grossh. Liljevalch, kapten Norén, löjtn. Kolmodin, herr Ek, Bokström.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.