Ytterligare befästningar

skola vid Fårösund uppföras, nämligen ett jordbatteri för 6 kanoner och två blockhus för tändning af minlinier samt ett batteri vid norra inloppet, hvartill anvisats 30,356 kronor. Arbetet skall vara färdigt till den 1 nästkommande maj.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.