Auktion.

Ytterligare kommer offentilg auktion att hållas för handlanden Herman Wickmans konkursmassas räkning i massans handelslokal i hörnet af Hästgatan och S:t Hansplan, onsdagen den 24 innevarande Februari från kl. 10 f. m., hvarvid försäljas trikot- och pelsvaror, alla slags dukar, handskar och vantar, ett slags dukar, handskar och vantar, ett större parti hattar och mössor, en mängd tråd och annat sybehör, flere symaskiner af Husqvarna tillverkning, hvarjehanda slag korta varor, parfymer och tvålar, jämte en myckenhet annat, som icke så noga behöfver uppräknas; erhållande, äfven vid denna aukrion, säkre, kände inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 18 Februari 1886.Gotlands Tidning.
Måndagen den 22 Februari 1886.
N:r 15. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.