Auktion. Handelsfirman Joh. Cedergren & kompanis

konkursmassas qvarbefintliga varulager, bestående af bättre doffar, kläden, kordrojer, klädnings- och möbeltyger, donestik, kallikå, flanell, sammet, foderväfnader, trikovaror, färdiga manskläder, rull- och ankartråd, knappar, band, halsdukar och rosetter, hattar, mössor, parfymer, hvarjehanda specerier, flere sorter vin, färgstofter, en större mängd tapeter samt en hop repslagerigods m. m., försäljes genom offentlig auktion i massans bodlokal utanför Söderport, lördagen den 27 Februari från kl. 10 f. m., erhållande kände. redbare inropare anstånd med betalningen till den 27 April innevarande år.
Visby den 18 Febr. 1886.
AuktionskammarenGotlands Tidning.
Måndagen den 22 Februari 1886.
N:r 15. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.