Gotlands jernvägens

inkomster belöpte sig af passageraretrafiken till 1885: 1,986:40. 1886: 1,811:60.
godstrafiken 1885: 1,215:64. 1886: 1,221:06.Gotlands Tidning.
Måndagen den 22 Februari 1886.
N:r 15. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.