Om passionsgudstjänsternas

förläggande till onsdags och fredags aftnar kl. ½ 7, i likhet med hvad förre året praktiserats, hemställer t. f. kyrkoherden Axel Klint i Källunge å sina församlingars vägnar.


Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4