Polismånsken

inträffade i lördags afton, så att stadens invånare, som bekosta gatornas upplysning, måste i svartaste nedmörker vägleda sig i våra backiga och islupna gator. Då, som bekant är, stadens drätselkammare öfvertagit gatulysningen, är det oförsvarligt af polischefen att icke fullgöra det uppdrag, som stadsfullmäktige gifvit honom, nämligen att vid dylika månförnekelser, anbefalla lykttändning, helst det ser ut som kammarens mening vore att, med förbiseende af allmänhetens rätt, skryta inför fullmäktige med en betydligt, minskad lysningskostnad.Gotlands Tidning.
Måndagen den 22 Februari 1886.
N:r 15. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.