Tidsenlig omtanke.

Segel- och kompassmakaren Rudolf Österberg Stockholm, hvilken mot sina arbetare, har å nyo tillgodosett Fylgia försäkra hela sin urbetspersonal mot olycksfall.Gotlands Tidning.
Måndagen den 22 Februari 1886.
N:r 15. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.