För handlanden C. J. Kolmodins

konkursmassas räkning kommer offentlig auktion att hållas i massans hus vid Österport onsdagen den 21 April från kl. 10 f. m., hvarvid försäljas; svarta och kulörta klädningstyg, möbeltyg, bolstervarstyg, bomullstyg, gardintyg, gas och linong, kambrik, västtyg, sjalar, siden- och bomullsdukar, amier, tricotvaror, vantar och handskar, en mängd s. k. korta varor, tvålar och parfymer, krydd- och färgvaror, skrif-, post- och karduspapper, åtskilliga glas och porslin, diverse borstar, ett parti säckar, äfvensom ett parti buteljerade vin af flere slag, deribland rhenskt, och lemnas åt betrodde köpare 2 månaders betalningsanstånd.
OBS.! Vinet utbjudes kl. 3 e. m.
Visby den 12 April 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Måndagen den 12 April 1886.
N:r 25. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.