Konkurs.

Egaren till egendomen Rosendal i Follingbo med tillydenheter, byggmästaren I. Arahamsson i Stockholm har blifvit försatt i konkurs.Gotlands Tidning.
Måndagen den 12 April 1886.
N:r 25. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.