Visby Spritvaruförsäljningsaktiebolag

försäljer bränvin till nedanstående pris:
vid köp af minst
10 liter 75 öre pr liter, motsvarande kr. 1,96 pr kanna
20 liter 70 öre pr liter, motsvarande kr. 1,83 pr kanna
40 liter 65 öre pr liter, motsvarande kr. 1,70 pr kanna
Styrelsen.Gotlands Tidning.
Måndagen den 12 April 1886.
N:r 25. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.