Ångfartygsbolaget, Gotlands Ångbåtar!

Ångfartyget Visby afgår från Visby till Stockholm torsdagen den 15:de, återvänder från Stockholm lördagen den 17:de samt går härifrån till Kalmar söndagen den 18:de April, intagande på så sätt sina ordinarie turer.
Gotland, som tillsvidare endast kommer att göra en tur i veckan, nämllgen att afgår från Stockholm tisdagar och från Visby lördagar, börjar sina turer för året med resan hit från Stockholm tisdagen den 20 April.
Tjelvars turer taga sin början först med Maj månad, hvarom närmare framdeles.
Närmare underrättelser medelar.
Axel Pettersson, fartygens kommissionär.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.