Auktion.

Handlanden Axel Sjöström låter i sin magasinsgård, nästintill bosättningsmagasinet, tisdagen den 20 April från kl. 10 f. n., genom offentligt inrop, i mindre poster försälja ett större parti prima brissling, ett parti "frisk s. k. kreaturssill" samt ett parti ryskt lin. Betalningen bör erläggas kontant; dock kunna kände, säkre köpare efter aftal få betinga sig ett par månaders betalningsanstånd, om sådant önskas.
Visby den 12 April 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.