Fångantalet

i Gotlands länsfängelse i mars månad:
qvarsittande från februari 4 män
tillkomne under mars 5 män 1 qv.
afgångne 6 män.
qvarvarande 3 män 1 qv.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.