Sällskapet D. B. V.

beslöt i dag, vid ompröfning af frågan om användandet af åkern, som sällskapet inköpt af trädgårdsmästaren May, att den skull för detta året utarrenderas.
Vid ordinarie sammanträdet d:n 6 d:s fattades med stor pluralitet alldeles motsatt beslut; men detta ansågs nu så dumt och illa gjort, att några kloka ljushufven beslöt rifva sönder det, och som äfven lyckades. Sällskapet varnades dock för, att låta detta sätt att gå till väga blifva ett prejudikat till framtida efterföljd.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.