F. rektorn J. N. Carmér

kommer ett vid vårterminens slut tilldelas jubelkransen såsom en af de nittio fil. doktorer, hvilka den 14 jyni 1836 promoverades i Upsala af professor E. G. Geijer.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 April 1886.
N:r 27. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.