Från sjön.

Skeppet Iris, kapten Hansson, ankom d. 13 d:s till Falmouth från Savannah.
Göteborgsångaren Bordeaux har den 20 d:s påträffat i Skagerack danzigerångaren Anni i redlöst tillstånd, i följd af svärare maskinskada, och inbogserat den till Göteborg. Anni var på resa från Skottland med kol till hemorten.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 April 1886.
N:r 27. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.