Gotlandsjernvägens

inkomster under mars månad voro af:
passagerare m. m. 1885: 2,879:30. 1886: 2,491:57.
gods m. m. 1885: 3,450:97. 1886: 1,374:90.
Från årets början 1885: 12,964:88. 1886: 9,587:14.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 April 1886.
N:r 27. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.