Kanonbåten Skagul, chef kapten Palander af Vega, ankom den 17 april till Fårösund bogserande briggen Nordenskjöld från Carlskrona med åtskilligt befästningsmateriel.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 April 1886.
N:r 27. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.