Fröken Tydén,

som räddades från att drunkna här i hamnen och fördes till lasarettet, har blifvit sinnesrubbad och skall föras till stockholm för att intagas å hospital derstädes.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.