Bergningsångaren Poseidon,

kapt. Wicksell, som en tid legat här för att afsluta undergången reparation, afgick härifrån till Stockholm i går afton.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.