Ett blodigt slagsmål

levererades vid s. k. frälsningsarméns sammankomst i Oscarssalen i går afton. Den tämligen stora polisstyrkan, som infann sig för att afstyra oväsendet, hade svårighet att inkomma, derigenom att inåtgående dörrarne blefvo stängda af påträngande folkmassan, som ville ut; men slutligen lyckades man att utrymma templet. Svordomar, hugg och slag, qvinnors och barns jämmer och nödrop illustrerade samqvämet. Månne det icke nu skulle befinnas vara på tiden, att, genom vederbörandes kraftiga ingripande, samhället totalt befrias från detta toksinnade sällskaps vidare uppträdande härstädes?Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.