För byggmästaren J. Abrahamssons

konkursmassas räkning försäljes egendomen Rosendal 1 3/8 mtl. St. Vede 1 27/61 mtl. Tingstomt 3/76 mtl. och Hagvards 7/8 mtl. allt kronoskatte i Follingbo socken, Visby län.
Anbud å egendomarne emottagas och upplysningar om desamma lemnas af ene Sysslomannen i nr 15 Esplanaden, Östermalm, (Stockholm) 1 tr. upp till höger i förstugan, alla förmiddagar kl. 8-10.
(G. 6272x2)Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.