Genom auktion,

som för handlanden J. T. Lundins konkursmassas räkning kommer att förrättas i Lundinska huset vid Österport, onsdagen den 28 April från kl. 10 f. m., försäljas åtskilliga massan tillhöriga, lösöreeffekter m. m. i öfverrenstämmelse med deröfver af konkoursförvaltningen upprättade och hit inlemnade.
Visby den 19 April 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.