Sammanstötning mellan ångfartyg.

Natten till d. 18 d:s klockan elfva sammanstötte under tjocka hamburger-sydamerikanska postångfartyget Petropolis, fördt af kapten Riedel, på väg till La Plata, med det mellan Goodwin sund och Dover till ankars liggande flensburgerångfartyget Valuta, fördt af kapten Malgrav, under resa från Hamburg till Amur, med den påföljd att det senare ångfartyget sjönk inom en timma. Besättningen räddades i från Petropolis utsatta båtar och landsattes i Dover. Ingenting af dess ganska värdefulla last kunde bergas.
Valuta var samma ångfartyg, som för ett par år sedan, under tjocka, sammanstötte, öster om Gotland med den stora engelske Wilsonångaren Xanto, hvilken då med en ganska dyrbar last sjönk. Valuta kom sålunda nu att äfven dela dennes öde.
(St. Dagbl.)Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.