Giftermål

har ingåtts emellan presidenten grefve Arvid Posse och enkefru Augusta Berg, född Hägerflyeht.
Presidenten Posse är född 1820, och blef 1883 enkljng efter ett 37-årigt äktenskap med sin grefvinna född de la Gardie.
Fru Berg som är född 1843 är enka efter öfverintendenten Berg. Med honom fick hon en mycket stor förmögenhet som denne ärft efter sin naturlige fader, den bekante gastronomen Wahrendorff.
Fru Berg eger utom Wahrendorffska palatset i hörnet af Östra Trädgårds- och Wahrendorffsgatorna i Stockholm, Näsby egendom och hälften af Åkers styckebruk i Södermanland. I allt anses hennes förmögenhet belöpa sig flera millioner.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.