Allmänna sångföreningen

firade i går, efter gammal plägscd, Valborgsnessoaftonen med afsjungandet af några vårsånger å läroverksplatsen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.