Auktion. C. J. Kolmodins konkursmassas.

Onsdagen den 5 Maj från kl 10 f. m. kommer offentlig auktion ytterligare att hållas i handlanden C. J. Kolmodins konkursmassas gård vid Österport, då till den högsbjudande försäljes den del af massans varulager, som ännu qvarfinnes och som består af: svarta och kulörta klädningstyger, kattuner, bomulletyge, gardin- och möbeltyger, ylletröjor och kalsonger, gummigaloscher, flere slags tvålar, samt diverse specerier och färgvaror, äfvensom åtskilliga inventarier, deribland en kassakista, en decimalvåg, en holländsk spanmålsvåg, en kilogramvåg, vågskålar, 2;ne magasinskärror, 400 tomsäckar, jämte en mängd packlådor och tomkärl. Dessutom försäljas vid samma tillfälle för massans räkning en mangel, 2:ne bykbunnar, spann och baljor, trädgårdsbord, trädgårdsstolar, gungbräden med bockar, ett parti bräder samt 2:ne aktier i Visby Badhusaktiebolag m. m. Åt köpare, som äro kände och vederhäftige, lemnas kredit i 2:ne månader; andra fä icke begagna sig deraf, utan betale strax.
Visby den 26 April 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.