Diligensförbindelse

mellan Visby och Slite kommer att snart åter ordnas; omkring 20 år ha förflutit sedan första försöket gjordes till en dylik kommunikation, som då måste upphöra för brist på trafikande. Tidsförhållandet torde nu vara gynsammare.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.