Engelska skeppet "Martha Burnie",

som vi i tisdags nämde hafa strandat på Barshagerefvet, togs af ångaren "Neptun" af grund i onsdags och har inbogserats till Burgsvik. Skeppet kommer att fortsätta resan till Sundsvall.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.