Fyrskeppet "Kopparstenarne" har den 23 april blifvit ånyo utlagdt norr om Gotska Sandön. Fyrskeppet ligger numera 1/2 minut i VSV från sin förra plats.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.