Paviljongen

öppnas visserligen i dag, men endast för vanlig schweizeri-servering, i anseende till nu varande kalla väderlek. Om några dagar, då luften blir varmare och behagligare, kommer serveringen derstädes att i sin helhet taga sin början.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.