Sammanstötning.

Den 20 April på morgonen var det å Helsingörs redd till ankars liggande skonertskeppet Jersö, hemma i Stockholm, stadt på resa från Cagliari för ordres med last af salt, i kollision med skonertskeppet Fuglen, hemma i Svendborg och fördt af kapt. Hansen, kommande från Stettin. Det förra led betydliga skador å förskeppet, under det Fuglen förlorade bogspröt jemte klyfvarbom. Jersö har med biträde af ångfartyget Bien inkommit i Helsingörs hamn, men Fuglen qvarstannade å redden.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.