Hedvig Charlotta Ahlander

aflidit den 28 December 1885, uppmanas syskon eller andra slägtingar att sig hos undertecknad anmäla före den 15 januari d. å.
N. Johansson, i Vesterås, Bryggerigatan 4.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.